Kde si obstarat dopravní značení?

Dokážete si představit, že by na silnicích nebylo dopravní značení? Už nyní jsou pozemní komunikace často velmi složité a bez značek by bylo nemožné se zde bezpečně pohybovat. Značky nás upozorní na vše, co můžeme na cestě očekávat, od prudkého stoupání až po ostrou zatáčku, rekonstrukci vozovky nebo třeba informaci o tom, kdo má přednost. Ne každému je jasné, kdo se o instalaci značek stará, jsou to specializované společnosti, mezi které patří TOP Znak s.r.o.

Zajistěte si dopravní značení od zkušené firmy

Pokud je vaším cílem dopravní značení Praha, můžete se na společnost obrátit. Zajistí vám ale také dopravní značení kdekoliv na území České republiky. Tato společnost dopravní značky prodává i pronajímá. Prodej je vhodný tehdy, pokud má být značka na daném místě trvale, pronájem je zase vhodný tehdy, pokud jde o dočasné označení, je to nejčastěji v případě rekonstrukce.

Společnost prodává všechny značky ve svém eshopu na https://www.topznak.cz/, kde jsou přehledně rozdělené. Jsou vám zde k dispozici dopravní značky, dopravní zařízení, dopravní zrcadla, parkovací sloupky a zábrany, zpomalovací a vodící prahy, příslušenství a komponenty.

Co se týče pronájmu, můžete si zajistit krátkodobý i dlouhodobý pronájem dopravního značení. Pronajmout si můžete veškeré svislé dopravní značení, plastové směrové desky Z4, leitboie, přechodné vodorovné dopravní značení, plastové nebo kovové zábrany Z2, přechodové lávky pro pěší, dopravní kužely Z1, světelnou signalizaci a plastová svodidla plněná vodou. Společnost může značky na místo dopravit a osadit podle projektu DIO. Dopravní značení bude udržovat v provozuschopném stavu a také ho po dokončení rekonstrukce vozovky zase demontuje a komunikaci uvede do původního stavu. Zajímá vás více informací? Neváhejte navštívit web společnosti, kde se dozvíte vše potřebné.